MUDr.
Tibor Bielik PhD.

Gynekologicko pôrodnícke konzultačné centrum
Banská Bystrica

Vážené klientky.

Primárnym poslaním konzultačného centra je poskytnúť komplexné klinické vyšetrenie s dôslednou analýzou dokumentácie a stavu a s využitím moderných zobrazovacích metód a klinických skúseností odporučiť racionálny terapeutický postup za účelom definitívneho riešenia problému a zlepšenia kvality života. Tento proces je často časovo náročný a mnohokrát nerealizovateľný pri bežnej prevádzke klinických pracovísk. Preto vzniklo centrum, ktoré poskytuje dostatočný časový priestor na dôkladnú analýzu a vysvetlenie. Konzultačné služby poskytuje v čase pracovného voľna a sú spoplatnené podľa cenníka.